top of page

Vila Žebrák

datum: objekt 2014, interiér 2017

místo: Žebrák

autoři: Jan Linhart

stav: studie až DPS

Okolí stavby a pozemku je rovinaté a bez významných dominant. Koncepce je proto postavena na intenzívním propojení rodinného domu s vlastní zahradou. Zahrada je tomuto účelu přizpůsobena mírnou modelací terénu a výsadbou zeleně. Prostorný a krátce střižený trávník by podporoval kresbu mírně zvlněného terénu a vnitřní prostor zahrady by se tvaroval výsadbou stromů, která by podél plotu měla zelenou podsadbu keřů. Při výhledu z oken domu zahrada působí klidným dojmem a vytváří pocit soukromí a vyzívá k podrobnějšímu prozkoumání. Z toho důvodu je plocha zahrady rozdělena opticky poloprůhlednou bariérou zeleně, která částečně zakrývá zadní partie. Pozorovatel tak vnímá hloubku a pokračovaní prostoru. Zároveň je to možnost, jak oddělit užitkovou část zahrady a do budoucna možnou výstavbu malého rodinného domu v zadní části pozemku.

Směrem od zahrady, kde je stavba v kontrastu se zelení je objekt tvarově čistý.

Přechod mezi interiérem domu a přírodně pojatou zahradou tvoří pás zpevněné plochy, ve kterém se odehrávají venkovní aktivity spojené s nutným vybavením. Je zde bazén a gril s venkovním sezením.

Jednopodlažní dispoziční uspořádání je řešeno maximálně funkčně. Ze strany vstupu na pozemek, objekt vytváří dvůr. Po jeho levé straně je uzavřená garáž s úložnými prostory a vedlejší vstup do objektu přes očistnou místnost a tělocvičnu, okolo ložnice se zázemím rodičů. Na pravé straně je venkovní přístřešek pro dvě osobní auta a hlavní krytý vstup do objektu se zádveřím, okolo technického zázemí a ložnic dětí. Střední část, do které se projde oběma vstupy je tvořena hlavní obytným prostorem s jídelnou a kuchyní.

bottom of page