top of page

Zimní stadion Roudnice nad Labem

místo:

Roudnice nad Labem

2002

datum:

Doc. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, Csc.; Ing. arch. Jan LINHART

autoři:

stav:

Na místě stála otevřená ledová plocha se zázemím a naším úkolem navrhnout vybudování nové kryté ledové plochy s doplněnými provozy vč. rekonstrukce stávajících budov zázemí. Nová ledová plocha byla mírně posunuta a do vniklého prostoru byl vsazen prostor šaten a tribuny včetně horního ochozu s občerstvením a technickým zázemím haly. Architektonicky byla volena střídmá forma, která snáze zapadne do stávající zástavby. Jako architektonické zpestření bylo využito formy statického řešení ocelových příhradových vazníků s přiznaným trojúhelníkovým přesahem, který byl táhlem stažen k základu šikmé obvodové stěny. Opláštění bylo řešeno plechovým sendvičovým panelem v neutrální šedé.

bottom of page