top of page

Showroom Elements Praha Průhonice

místo:

Praha Průhonice

2016

datum:

Jan Linhart

autoři:

stav:

Elements Průhonice je součástí řetězce prodejen a vzorkoven firmy Gienger spol. s r.o. Tato dceřiná společnost německého koncernu nabízí po celé republice kompletní sortiment výrobků s oblastí TZB a pod značnou Elements prezentuje kompletní nabídku pro koupelny a všechny navazující prvky interiéru. Společnost si nás vybrala jako tvůrce hlavních showroomů (Ostrava, Zlín, Praha, Karlovy Vary).

Průhonická pobočka je součástí Hanák centra a doplňuje tak interiérové vybavení firmy Hanák o zařízení koupelen a TZB. Předmětem zadání bylo komplexní představení sortimentu ve vymezené části centra a návrh koupelen doplňujících expozice v celém centru. Koncepce výtvarně navazuje na ostatní pobočky Elements i když samozřejmě v odlišném dispozičním uspořádání. Protáhlá dispozice je členěna na logické celky řazené za sebou. Přitom však zachovává ucelený dojem při průhledu zakončený dominantou ve wellness části. Konzultační místa jsou v centrálním místě, ale zachovávají si soukromou atmosféru. Dále je zde k dispozici několik jednacích prostor, kuchyňka a zázemí.

bottom of page