top of page

Showroom Elements Ostrava

místo:

Ostrava

2013

datum:

Jan Linhart

autoři:

stav:

Elements Ostrava je součástí řetězce prodejen a vzorkoven firmy Gienger spol. s r.o. Tato dceřiná společnost německého koncernu nabízí po celé republice kompletní sortiment výrobků s oblastí TZB a pod značnou Elements prezentuje kompletní nabídku pro koupelny a všechny navazující prvky interiéru. Společnost si nás vybrala jako tvůrce hlavních showroomů (Ostrava, Zlín, Praha, Karlovy Vary).

Ostravské předváděcí prostory jsou první ze vzorkoven Elements, které v České republice vznikly. Jednalo se o svým způsobem průkopnický projekt. Pro jeho realizaci byly vybrány prostory výjimečné historické průmyslové budovy na Sokolské třídě. Cílem bylo vytvořit inspirativní prostředí, které bude funkčně a dispozičně splňovat požadavky prezentaci a zároveň si zachová kultivovaný výraz interiéru. Návrh maximálně využívá stávajícího dispozičního řešení. Jednotlivé funkční celky jsou rozděleny do bočních křídel a patra hlavního traktu. Přízemí hlavního traktu a část patra jsou sdíleným prostorem, kde se jednotlivé oblasti prolínají. Zároveň jsou zde jednací místa a hlavní zázemí pro návštěvníky. Vstup jsme zvolili z boku. Toto řešení má několik výhod. Před vstupem je možné vytvořit hodnotný poloveřejný venkovní prostor, který je ze tří stran chráněn objektem a ze čtvrté strany je možné ho jednoduše uzavřít bránou. Další výhodou je, že návštěvník je po vstupu do budovy v samotném centru a ke všem funkčním celkům má stejně daleko. V neposlední řadě je to nejblíže k přilehlému parkovišti.

Po stránce architektonické jsme se snažili vytvořit jednotně výtvarně laděný prostor, který bude vytvářet vhodné prezentační prostředí pro velmi designově pestrý sortiment. Zároveň bylo třeba založit výtvarnou koncepci, na kterou bude třeba navázat u dalších showroomů. Využili jsme maximálního uplatnění všech hodnotných architektonických prvků stávající stavby.  V interiéru byly částečně očištěny obvodové zdi na režné zdivo a stejně tak byl otryskán vestavěný betonový skelet.  Materiály jsou zachovány v jejich původní barevnosti a struktuře. Základní podlahy jsou jednotné ve všech částech budovy a tvoří je cemento-epoxidová stěrka v tmavě šedé barvě a struktuře připomínající beton. Dalšími doplňujícími materiály jsou dřevo v podobě dubové prkenné podlahy uplatněné i na stěnách a podhledu a šedé konstrukce expozitorů, parapetů, stěn apod.  Vše je doplněno architektonickým nasvětlením.

               Velmi důležitým výtvarným, ale i funkčním prvkem je nové zádveří. V rámci původní dispozice nebylo zádveří ani závětří nijak řešeno. Pro provoz objektu je však takový prostor velmi důležitý. Navrhli jsme proto řešit zádveří v souvislosti s venkovní částí. Tvarově a materiálově jednoduchý objem zádveří je kontrastem k historické průmyslové stavbě. Spolu s reklamním poutačem vytváří dominantu venkovního vstupního prostoru a zároveň místo pro vystavení předváděných výrobků v exteriéru.

bottom of page