top of page

Ecocity - bytové domy

datum: 2012

místo: Praha

autoři: Jan Linhart, Kamil Švaříček

stav: studie

Architektonická koncepce je založena na dialogu dvou shodných objemů, které se liší v použitých materiálech a usazení v situaci. Jejich vzájemné pootočení navozuje mírné napětí, v souladu s parkovým pojetím parteru a zároveň nenuceně pootvírá vstup do vnitřního poloveřejného prostoru mezi navrženými objekty a domy nyní již stavěnými v rámci areálu Ecocity.

bottom of page